Ole Stolberg, Daglig leder

Ole har læst på Haderslev Pædagogseminarium og har tidligere været ansat på Mærsk og Rønhoved Skolehjem.

Ole startede i Blæksprutterne i 2005, da han netop havde fået god-kendt en førtidspension p.g.a. en diskoprolaps i ryggen. Ole var frivillig i nogle år, inden han i 2009 blev formand for bestyrelsen. Ole blev i 2011 ansat som daglig leder.

 

Ole er 60 år og har 3 døtre, 5 børnebørn og hundene Bella og Troja.

 

Ole arbejder både i og udenfor foreningen. Han sørger for, at foreningen lever op til sit potentiale med forskelligt frivilligt arbejde, året rundt. Han sørger også for sponsorer og at synliggøre foreningen. Ole står i spidsen for alle foreningens aktiviteter, frivilligt arbejde og frivillige.

Carina Berg, Kontoransvarlig

Carina er uddannet fra Sønderborg Handelsskole og har også en HF bag sig. Carina startede i praktik i Blæksprutterne i 2009, og fortsatte derefter som frivillig. Carina har i en periode været bestyrelsesmedlem i Blæksprutterne, og blev i 2011 ansat på kontoret.

 

Carina er 37 år. Hendes store kærlighed er i øjeblikket hendes hund, Bongo.

Carina interesserer sig for grafisk design, fotografering og frivilligt arbejde. I fritiden er Carina pindsvineplejer.

 

Carina arbejder på kontoret med regnskab, hjemmesiden, medlemsbladet m.m, men er også tovholder og arrangør for en del af foreningens aktiviteter.