top of page

Der gælder forskellige regler for frivilligt arbejde

 

Hvem må egentlig lave frivilligt arbejde i Blæksprutterne? Kan din pension, dagpenge, fleksydelse, eller anden indkomst komme i fare?

 

Man skælner imellem to typer af frivillige. En "ulønnet ansat" og en regulær "frivillig".

En ulønnet ansat har et fast arbejde, som han udfører på faste tidspunkter, inden for faste rammer. Han arbejder under en ledelse, og agerer som en lønnet ansat ville. Det kan f.eks. være ved butiksarbejde, kontorarbejde, eller fast transportkørsel. Som "ulønnet ansat" må du maks arbejde 4 timer pr. uge inden din indkomst (uansat hvilken) skal modregnes.

 

En "frivillig" har, som ordet indikerer, mere "frihed". Han kan selv vælge hvilket arbejde han ønsker, hvornår og hvordan han vil udføre det. En "frivillig" er ikke underlagt bestemte arbejdsregler.

 

Men bliver man modregnet frivilligt arbejde?

Reglerne er forskellige, afhængigt af hvilken indkomst man har.

 

Pensionist/Førtidspensionist: Rammerne er meget brede. Alle over 40 år, der har en pension, kan yde lige så meget frivilligt arbejde, som de ønsker. Er man derimod under 40 år er situationen lidt anderledes. Her er kommunen forpligtiget til, at vurdere din restarbejdsevne med jævne mellemrum. Derfor er det vigtigt, at du ikke påtager dig mere frivilligt arbejde, end du kan forsvare overfor din sagsbehandler. Det betyder ikke noget, at du ind imellem deltager i frivilligt arbejde. Du skal bare være opmærksom på, at du ikke må deltage i fast frivilligt arbejde.

 

Dagpenge/Efterløn: Her skelnes imellem to former for frivillige opgaver: "Frivillige aktiviteter" og "frivilligt arbejde".

Frivillige aktiviteter: Arbejde, der ikke udbydes til lønarbejdere. Det kan f.eks. være De Hjælpende Hænder, Den Mobile IT Service, eller når Blæksprutterne kører toget til Markedsdagene. Du må lave lige så meget af denne typer opgaver, som du har lyst til.

Frivilligt arbejde: F.eks. butiksarbejde eller kontorarbejde. Altså arbejde, som kunne have været udført af en lønnet ansat. Her må du maks arbejde 4 timer pr. uge, inden din indkomst skal modregnes. Det gælder f.eks. arbejde i genbrugsbutikker.

 

Fleksjobber: Her gælder de strengeste regler. Som fleksjobber har kommunen vurderet, at du ikke kan arbejde mere end de timer du er visiteret til. Yder du pludselig en stor frivillig indsats har kommunen ret til, at vurdere om du har en "restarbejdsevne", som du kan bruge på arbejdsmarkedet. Drejer det sig om perioder med frivilligt arbejde vil kommunen med sandsynlighed ikke reagere på dette - men hvis du deltager i fast frivilligt arbejde kan situationen nemt ændres. F.eks. ved ugentlig deltagelse i Den Mobile IT Service, arbejde i en genbrugsbutik, eller andet.

bottom of page